Velkommen til Hornsyld Vandværk

Om Hornsyld Vandværk

Du kan læse mere om vandværkets historie ved at trykke på 'Om vandværket' . 

Flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du sende en flyttemeddelelse til os. Dette kan du gøre her.

Levetidsforlængelse af vandværket

05.05.2017: I de kommende uger vil der blive foretaget planlagte arbejder på vandværket. Blandt andet skal en ny vandboring tages i brug og tilsluttes vandværket via en ny indføring. Ligeledes skal der arbejdes udskiftning af pumper til udpumpningen af rent vand fra tanken. Der må påregnes mindre driftsforstyrrelser i dagtimerne, men de væsentligste udskiftninger og afbrydelser sker i nattetimerne. (mj)Lukning af vandet den 15-06-2017

Søndergade 17, Hornsyld

05.05.2017: Vandværket har pr. 1. januar 2017 overtaget ejendommen Søndergade 17, Hornsyld med henblik på at fremtidssikre udvidelsesmulighederne på vandværket. 

Nedbrydningen af ejendommen er netop påbegyndt i denne uge. Arbejdet udføres af Tronier Nedbrydning, der er pålagt at mindske støj og støvgenerne af hensyn til naboerne.

Efterfølgende bliver arealet planeret og der etableres en p-plads til vandværkets håndværkere, medarbejdere og gæster. (mj)